Έρευνα

  • 262 δημοσιευμένες μελέτες παγκοσμίως τα τελευταία 27 χρόνια .
  • 56 δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες για αναγνωστική επίδοση, ρυθμό, ακρίβεια, κατανόηση.
  • Μακροχρόνιες μελέτες.
  • Ιατρικές έρευνες εγκεφαλικές και βιοχημικές σχετικά με τα φίλτρα Ίρλεν και πονοκεφάλους – ημικρανίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Έρευνες σε σχολεία, φυλακές και στο στρατό.