5 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

28/03/2021

 

Τα θαύματα γίνονται γιατί…

Πιστεύω στα παιδιά μου.
Πιστεύω στους γονείς των παιδιών μου.
Πιστεύω σ’ εμένα!

4 και σήμερα.

Μποχατζιάρ Σπ Ευάγγελος
Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Irlen Diagnostician-Clinic Director, INPP Sc Program
(C)All rights reserved. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.