Δελτίο τύπου από το ηλεκτρονικό site greece shafaqna για την επιτυχία της 5ης Πανελλήνιας Ημερίδας Αυτισμού

22/03/2019

 

http://greece.shafaqna.com/GR/AL/1975346?fbclid=IwAR0d2qgA6Oj5UfhWADl1HaaoD2rE7SeX7v5DJRZSjFNbGI7w8RX_mv7VQto

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Μποχατζιάρ Σπ. Ευάγγελος

Λογοθεραπευτής – Ιrlen Diagnostician – Clinic Director –  trainer,   INPP  Sc. P.

Διευθυντής Πρότυπου Θεραπευτικού Κέντρου Πάτρας & Ινστιτούτου Ίρλεν Ελλάδας

INPP School Program (The Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester UK)

Θεραπευτής Lidcombe(Τραυλισμός προσχολικής ηλικίας – εκπαίδευση γονέων)

Ειδικευμένος στην Αμερική(Ιrlen Institute International HQ, L. Beach, USA)

Υπεύθυνος Διαγνώσεων Ίρλεν Κύπρου, Βουλγαρίας, Ιταλίας & Oμάν (Ην. Αραβικά Εμιράτα) – Εκπαιδευτής Ίρλεν