Στις κυριότερες ειδήσεις της Google η 5η Πανελλήνια Ημερίδα Αυτισμού

22/03/2019

https://news.google.com/search?q=5η+Πανελλήνια+Ημερίδα+Αυτισμού&fbclid=IwAR0x2ery0WQk7h1Ypf0cRHVTCHXX9lsyW7XKN2uziSXVY5t2YovaDiUJvV4&hl=el&gl=GR&ceid=GR:el

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Μποχατζιάρ Σπ. Ευάγγελος

Λογοθεραπευτής – Ιrlen Diagnostician – Clinic Director –  trainer,   INPP  Sc. P.

Διευθυντής Πρότυπου Θεραπευτικού Κέντρου Πάτρας & Ινστιτούτου Ίρλεν Ελλάδας

INPP School Program (The Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester UK)

Θεραπευτής Lidcombe(Τραυλισμός προσχολικής ηλικίας – εκπαίδευση γονέων)

Ειδικευμένος στην Αμερική(Ιrlen Institute International HQ, L. Beach, USA)

Υπεύθυνος Διαγνώσεων Ίρλεν Κύπρου, Βουλγαρίας, Ιταλίας & Oμάν (Ην. Αραβικά Εμιράτα) – Εκπαιδευτής Ίρλεν