Ημερίδες

21/09/2016

1η Πανελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών


2η Πανελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών

3η Πανελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών4η Πανελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών
5η Πανελλήνια Ημερίδα Μαθησιακών Δυσκολιών