Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε παιδιά με κανονική νοημοσύνη χωρίς οργανικά και σωματικά αίτια ου παρόλα αυτά όμως δεν μπορούν να ακολουθήσουν το κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επιτυχία. Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο όπου συγκρίνεται το παιδί με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης του μπορεί νε εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια των δυσκολιών του αν δεν έχουν εμφανιστεί ήδη στην προσχολική ηλικία(π. χ. το παιδί δεν μίλαγε καθαρά)

Ενδείξεις :

  • Μήπως το παιδί σας αντιμετωπίζει προβλήματα στην γραπτή διατύπωση των σκέψεών του ενώ προφορικά τα καταφέρνει;
  • Ξεχνάει ή δεν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει;
  • Μήπως αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση, συλλαβίζει, διαβάζει λάθος τις λέξεις, δεν χρωματίζει τη φωνή του ή κουράζεται πολύ την ώρα του διαβάσματος( βλ. Ίρλεν και μαθησιακές δυσκολίες για περισσότερες λεπτομέρειες)
  • Μήπως έχει κακό γραφικό χαρακτήρα;
  • Μήπως κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;
  • Αντιμετωπίζει γενικά προβλήματα με την προσαρμογή του στο σχολείο;
  • Μπερδεύει τα γράμματα;
  • Παραλείπει γράμματα;
  • Μπερδεύει τα κεφαλαία με τα μικρά;
  • Κολλάει τις λέξεις ή δεν βάζει σημεία στίξης;

Οι παραπάνω εικόνα αντιπροσωπεύει εικόνα ενός δυσλεξικού μαθητή οπότε χρειάζεται να διερευνηθεί σε βάθος αν το πρόβλημα είναι δυσλεξία, συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες ή υπάρχει αντιληπτικό οπτικό πρόβλημα που σχετίζεται με την καταγραφή της πληροφορίας στον εγκέφαλο (βλέπε σύνδρομο Ίρλεν)

Αντιμετώπιση

Είναι σημαντικό όταν βλέπουμε ότι το παιδί θέλει να συμμετέχει στο μάθημα αλλά δεν μπορεί να ανατρέξουμε σε κάποιον ειδικό, ακόμα κι αν τα μικροπροβλήματά του τα ξεπερνάει αφού οι δυσκολίες μπορεί να «κρύβονται» με κάποιον τρόπο αλλά μπορεί επανεμφανιστούν σε μεγαλύτερες τάξεις. Οι συγκεκριμένες δυσκολίες του παιδιού πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται από τον δάσκαλο ή τον παιδίατρο. Η έγκαιρη λοιπόν διάγνωση και παρέμβαση όπου χρειάζεται είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή : Ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής θα εντοπίσει ακριβώς ποιες είναι οι δυσκολίες του παιδιού και θα ξεκινήσει το κατάλληλο θεραπευτικό-διδακτικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η αποκατάσταση βασίζεται στη συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο και συμβάλλει στην πρόληψη δευτερογενών προβλημάτων όπως η περιθωριοποίηση στο σχολείο, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η απογοήτευση του μαθητή κ.α. Ο λογοθεραπευτής θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το παιδί τόσο εσείς όσο και ο δάσκαλος έτσι ώστε να εγκαθιδρύσει ένα υγιές και ασφαλές πρόγραμμα αποκατάστασης του συγκεκριμένου μαθησιακού προβλήματος.